Nanufog PCI ננופוג

ננופוג משמש למילוי פוגות בין אריחי קרמיקה, ופסיפס בגודל בינוני וקטן,

מילוי פוגות בין אריחים מזוגגים ושאינם מזוגגים, לבנים מזוגגים, אריחי לבנה וכו'

לחיבורים בעלי רוחב של 2 -10 מ"מ

אטום למים ועמיד בפני קפיאה, רב תכליתי לשימוש פנימי וחיצוני

אלסטי , קל ליישום

דף מוצר מפרט לרובה NANOFUGE