פרופיל אטימה

פרופיל עגול עשוי פוליתאילן מוקצף

מיועד לתפרי התפשטות לפני מילוי מסטיק פוליאוריטאני מסוג ספירטאן 230

משמש לקביעת עובי מילוי המסטיק

מאפשר הדבקות של המסטיק בשני צידי הבטון ולא מאפשר הדבקות על הפרופיל