מיכאלאנג’לו אפור (מבריק)

אריח קרמיקה מבריק לריצוף
36 קרטונים במשטח