בלה בלנקו

בריקים לחיפוי קירות 50*25
64 קרטונים במשטח