אמסטרדם אפור

בריקים לחיפוי קירות 50*33.5
64 קרטונים במשטח