אימפר לבן

אריח קרמיקה לריצוף 90*45
44 קרטונים במשטח